top of page
_DSC2553.JPG

5. Kuninkaan hauta

3500 vuotta vanha hiidenkiuas

Panelia oli esihistoriallisella ajalla merkittävä asuinalue Eurajoen suulla ja se edustaa Satakunnan vanhinta asutuksen ydinaluetta, jonka merkittävyydestä ja pitkästä asutushistoriasta kertoo Suomen suurin pronssikautinen röykkiöhauta. Tällöin Litorinanmeren rantavedet peittivät vielä Panelian nykyisiä peltoaukeita ja asutus oli keskittynyt silloisen merenlahden pohjukkaan. Maannousun seurauksena lahti kuivui ja Panelia autioitui rautakaudella. Panelian kylä syntyi keskiajalla. 1560-luvulla kylässä oli 20 taloa, jolloin se oli koko Ala-Satakunnan suurin kylä.


Panelian Kuninkaanhauta tunnetaan Suomen suurimpana hiidenkiukaana. Siinä on arviolta noin kaksi miljoonaa kiveä. Halkaisija on noin 36 metriä ja korkeus lähes 4,5 metriä. Röykkiö sijaitsee näkyvällä paikalla Panelian kylätien varrella, laajan peltoaukean laidalla. Haudan rakentamisen aikaan paikalla lainehti muinainen merenlahti. Kuninkaanhaudan sisärakenteista tiedetään vain vähän, sillä sitä ei ole tutkittu. Röykkiöön on voitu tehdä sekä ruumis- että polttohautauksia, ja se on voinut olla saman suvun käytössä jopa usean sadan vuoden ajan. Tutkijat olettavat, että kuninkaanhautaan on haudattu joku tai joitakin merkittäviä henkilöitä. Röykkiön sijainnin ja ulkoisen muodon perusteella on kuitenkin päätelty, että se ajoittuu pronssikauden alkupuoliskolle eli se on noin 3500 vuotta vanha.       

5. Kuninkaan hauta: Service
bottom of page